3. Plzeňský den imunoterapie v onkologii 10. 6. 2020


3. Plzeňský den imunoterapie v onkologii

dne 10. 6. 2020 formou internetového webináře

Odborný seminář je hodnocen 6 kredity v systému celoživotního vzdělávání lékařů. Účastníci nehradí žádný účastnický poplatek. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce č. 60194.

Prof. MUDr. Fínek: imunoterapie u karcinomu prsu - prezentace ke stažení

MUDr. Svoboda: Imunoterapie u karcinomu močového měchýře a nádorů ledvin - prezentace ke stažení

Prof. MUDr. Fínek: inovativní 1. linie léčby mRCC - prezentace ke stažení

Doc. MUDr. Soumarová: Role radioterapeuta v léčbě NSCLC léčeného imunoterapií

MUDr.Krákorová: Imunoterapie u karcinomu plic - prezentace ke stažení, podklady ke stažení

prim. MUDr. Kubala: Role imunoterapie u hepatocelulárního karcinomu - prezentace ke stažení

prim. MUDr. Krajsová: Aktuální indikace imunoterapie u melanomu - prezentace ke stažení

Prof. MUDr. Vokurka: Management nežádoucích účinků u protinádorové imunoterapie - prezentace ke stažení

3. Plzeňský den imunoterapie v onkologii 10. 6. 2020

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Vstupem na tyto stránky potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle Zákona č. 40/1995 Sb. Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, a pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.). Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky.