3. Plzeňský den imunoterapie v onkologii 10. 6. 2020


3. Plzeňský den imunoterapie v onkologii

dne 10. 6. 2020 formou internetového webináře

Program:

úvodní slovo prof. Fínka

1. MUDr.Svoboda: Imunoterapie u karcinomu močového měchýře
2. Prof.MUDr.Fínek: imunoterapie u karcinomu prsu
3. Doc.MUDr.Soumarová: Role radioterapeuta v léčbě NSCLC léčeného imunoterapií
4. MUDr.Krákorová: Imunoterapie u ca plic
5. prim.MUDr.Kubala: Role imunoterapie u hepatocelulárního karcinomu
6. prim.MUDr.Krajsová: Aktuální indikace imunoterapie u melanomu
7. Prof.MUDr.Vokurka: Management nežádoucích účinků u protinádorové imunoterapie
8. MUDr.Špaček: Role imunoterapie u MSI-H nádorů

závěr prof. MUDr. Fínek