5. Plzeňský den imunoterapie v onkologii 16. 6. 2022


5. Plzeňský den imunoterapie v onkologii

dne 16. 6. 2022, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Definitivní program:
12.00 – 13.00 příjezd účastníků

Oběd 12.00 – 13.00

Úvodní slovo: MUDr. Václav Šimánek, PhD., ředitel FN v Plzni
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA

I. Blok: 13.10 – 14.45
Předsedající: Fínek J., Svoboda T.

1. 1. Fínek J.: Adjuvantní léčba karcinomu močového měchýře(20 min)
Imunoterapie HCC (10 min)
2. Krákorová G.: Imunoterapie u malobuněčného karcinomu plic – extended stage(20 min)
3. Svoboda T.: Kam jsme se posunuli s abskopálním efektem RT u I.O ? 20 min)
4. Ferda J.: Kritéria Recist vs. iRecist, charakteristika posuzovaných lézí specifická pro imunoterapii(15 min)
5. Diskuze(10 min)

Coffee break 14.45 – 15.15

II. blok: 15.15 – 16.45
Předsedající: Kubala E., Vokurka S.

1. Pešek M.: 2022: Nové možnosti léčby NSCLC(20 min)
2. Kubala E.: Přínos kombinované imunoterapie v léčbě melanomu(20 min)
3. Fiala O.: Avelumab v léčbě RCC, UC a MCC(20 min)
4. Vokurka S.: Novinky z imunoterapie u nádorů horní části GIT(20 min)
5. Diskuze(10 min)

Cca 17.00 hod ukončení akce: Prof. Vokurka